Onze visie op HR & Logistiek

Altijd pragmatisch, gedreven en duurzaam 

Bij onze aanpak voor projecten en interim opdrachten verbinden we resultaat en motivatie van medewerkers met elkaar.

 

 

Mensen maken het verschil in elke organisatie. Gemotiveerde medewerkers dragen actiever bij aan het realiseren van uw bedrijfsresultaat, hebben een lager ziekteverzuim, staan meer open voor veranderingen en denken graag met u mee om de zaken slimmer, sneller en beter aan te pakken.

 

We kijken bedrijfskundig naar HR vraagstukken en onderwerpen. HR staat immers nooit op zichzelf en dient een bijdrage te leveren aan het realiseren van bedrijfsresultaten. We werken dan ook graag vanuit een HR visie en HR actieplan. Deze geven op hoofdlijnen weer op welke wijze HR bijdraagt aan de realisatie van het bedrijfsdoelstellingen, wat de prioriteiten daarbij zijn en welke acties genomen moeten worden.

 

Onze aanpak is altijd pragmatisch, gedreven en duurzaam. We starten vanuit een heldere doelstelling en gaan aan de slag met het realiseren van de gewenste resultaten. Quick wins zijn daarbij belangrijk we willen graag dat de medewerkers op korte termijn op positieve wijze merken dat we aan de slag zijn. 

 

 

HR projecten

 

We zijn u graag van dienst bij het optimaliseren en automatiseren van HR processen, bij organisatie ontwikkeling en bij gewenste cultuur veranderings-trajecten.  Voorbeelden van HR processen zijn: beoordelen/belonen, duurzame inzetbaarheid, strategische personeelsplanning, werving & selectie en functie-waardering. Voorbeelden van organisatie ontwikkeling zijn: talent management, reorganisaties, samenwerken, interne communicatie en coaching. Bij cultuur-veranderingstrajecten spelen kernwaarden van de onderneming en leiderschapsstijlen een belangrijke rol.   

We laten graag op positieve wijze merken dat we aan de slag zijn

Onze oplossingen zijn altijd maatwerk en passend bij uw specifieke bedrijfssituatie.

De essentie van Logistiek is om de gewenste servicegraad te bieden aan de klant tegen beheersbare kosten.

 

 

Duidelijke afspraken maken met de klant en efficiënt inrichten van interne processen zijn daarbij essentieel. Om efficiënt te kunnen werken is een goede samenwerking tussen de afdelingen essentieel. Hoe werkt verkoop samen met Logistiek? Welke rol speelt inkoop daarbij? Wat is de kwaliteit van samen werken tussen Logistiek, productie en distributie? Met behulp van Lean en Agile methoden en technieken zorgen we ervoor dat de door u gewenste verbeteringen/kosten reducties gerealiseerd worden. Onze oplossingen zijn altijd maatwerk en passend bij uw specifieke Bedrijfssituatie. 

 

 

Logistieke projecten

 

We zijn u graag van dienst bij het optimaliseren en automatiseren van uw bedrijfsprocessen, het verbeteren van de onderlinge samenwerking en communicatie tussen de betrokken afdelingen en het reduceren van kosten binnen uw organisatie. Met behulp van onder meer waarde stroomanalyse en informatie analyse lichten we uw bedrijfsprocessen door en brengen we verbeteringen aan waar dat nodig is. Daarbij creëren we graag een  ‘continu verbeter’ mentaliteit bij uw medewerkers. Ze werken met performance indicatoren en doelstellingen en krijgen methoden en technieken aangereikt om de lat voor zichzelf steeds wat hoger te leggen.

Samenwerken?