Onze diensten

Onze dienstverlening bestaat uit projectmanagement en interim management op de vakgebieden

HR en Logistiek.

Zowel bij projectmanagement als bij interim management gaan we voor duurzame verbeteringen waarbij inhoudelijke oplossingen worden gekoppeld aan de gewenste gedragsverandering en ontwikkeling van uw medewerkers. Bij onze projectaanpak maken we gebruik van Lean en Agile methoden en technieken.

 

Project management

 

 

 

Interim management

 

 

 

 

 

Aanpak van projecten

Een project heeft vaak als resultaat dat het werk van uw medewerkers verandert of dat op een andere manier moet worden samengewerkt. 

 

 

Oplossing

 
 

Betrekken

 
 

Succes

 

Bij projectmanagement ondersteunen we u graag bij het hele traject.

 

 

Dat start met het definiëren van heldere projectdoelstellingen, het samenstellen van een projectteam en het opstellen van een projectplan. Gedurende de uitvoeringsfase geven we leiding aan het projectteam en koppelen we tussen-resultaten terug aan de opdrachtgever. Een project wordt afgesloten met een project-evaluatie waarbij formeel wordt vastgesteld dat gestelde projectdoelen zijn gerealiseerd en de benodigde kennis is overgedragen aan de organisatie.

Het succes van een project wordt bepaald door de combinatie van het invoeren van de juiste oplossing (techniek) en de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers betrokken worden bij de invoering daarvan (veranderkundige kant van projectmanagement). 

 

Bij onze aanpak van projecten zoeken we een balans tussen deze twee elementen van projectmanagement. Uitgangspunt is dat de gekozen oplossing voldoet aan de vraag van de opdrachtgever. Daarbij worden leidinggevenden en medewerkers vanaf een zo vroeg mogelijk stadium bij het project betrokken.

 

Er wordt zorgvuldig gekeken naar de samenstelling van het projectteam, waarbij projectleden hun afdeling vertegenwoordigen tijdens het project. We vinden vanaf de start van het project communicatie naar alle belanghebbenden belangrijk. Dat start met de uitleg van waarom iets moet veranderen en vervolgens wordt duidelijk gemaakt wat er gaat veranderen.

Onze visie op HR & Logistiek?

 

Project management

 

 

 

Interim management

 

 

 

 

 

CONTINUITEIT OF VERANDERING

Bij interim management opdrachten wordt tijdelijk een leiding-gevende functie binnen uw organisatie door ons ingevuld.

 

Dat kan gecombineerd worden met een specifieke opdracht zoals professionaliseren en/of automatiseren van bedrijfsprocessen of het optimaliseren van de betreffende afdeling. We zorgen altijd voor een grondige overdracht naar de terugkerende of nieuwe leidinggevende.

praktijkVoorbeeld

Tijdelijke vervangingsvraag

Een van uw leidinggevenden is onvoorzien op korte termijn niet beschikbaar. Bijvoorbeeld als gevolg van ontslag nemen, ziekte of zwangerschapsverlof. Wij helpen u graag om tijdelijk de positie van uw leidinggevende in te vullen middels interim management.

 

Wellicht ziet u dit als een gelegenheid om een of meerdere veranderingen door te voeren op de betreffende afdeling in overleg met de leidinggevende die tijdelijk is uitgevallen. In sommige gevallen is een verandering immers makkelijker te realiseren door een buitenstaander.

 

Wellicht is uw belangrijkste doelstelling om de dag dagelijkse business van de betreffende afdeling te continueren. In beiden gevallen helpen we u graag.

Samenwerken?